I berättelsen får vi följa en ung familj i arbetslöshetens och uppbrottens, men också framtidstrons och de förbättrade livsvillkorens årtionde, 1950-talet.
Bokens första del utspelar sig i finska Österbotten, varifrån de ansluter sig till flyttvågen västerut.
Den andra delen beskriver familjens emigration till Sverige och några av de utmaningar och vedermödor, glädjeämnen och framgångar som mötte dem under de första åren i sagolandet.

Baksidestext:

Hemland… sagoland…

Många av oss som flyttade till Sverige från Finland under efterkrigstiden, rotade oss väl i det nya landet.

Medan hemlandet fortsatt plågades av andra världskrigets efterdyningar, började barnen i de utvandrade familjerna att prata mer svenska än finska hemma.
Några glömde efterhand sitt modersmål och de som föddes i Sverige lärde sig det kanske aldrig.

Banden till hemlandet blev svagare och när alla släktingar ur den gamla generationen gått bort, brast den sista tråden bakåt.
Sagolandet Sverige blev hemland för många av de utflyttades barn.

Men jag, som minns mina tidiga år i Finland, har genom alla år i sagolandet burit på en stilla längtan till dikesrenen där åkerbären växer.