”Det bästa med behandlingen var när vi fick besök av några som blivit friska från ätstörning och höra dem berätta. När man är sjuk är det svårt att lita på någon, men den som själv varit sjuk vet ju vad den pratar om och det var nog den allra största hjälpen för mig. De övertygade mig om att det går att bli frisk och att det verkligen är värt att kämpa för.”

Det och liknande svar fick forskaren Tabita Björk ofta när hon under sex års tid träffade före detta patienter för att höra hur de mådde och vad som hade varit till störst hjälp under deras ätstörningsbehandling. Forskningsresultaten gav henne idén att, med hjälp av sju personers egna berättelser, skriva en bok om att bli frisk och om livet som frisk efter en ätstörning – så att många kan få ta del av det som visat sig vara så viktigt i tillfrisknande.

Tabita Björk är medicine doktor och forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet, Universitetssjukvårdens forskningscentrum Örebro, och arbetar också som uppföljningsstrateg inom Område Psykiatri, Region Örebro län. Som en spin-off-effekt av hennes forskning om ätstörningar har denna bok som handlar om att tillfriskna tagit form.

I boken finns också fakta om ätstörning, hur vanligt det är och vad forskningen säger om chansen att tillfriskna.