ARJA MOUM


Arja Moum är filosofie magister och adjunkt i engelska och tyska. Hon har under sitt yrkesliv verkat som språklärare och, det sista dryga årtiondet innan pensioneringen, som rektor.
Hon flyttade till Sverige som nioåring och bodde under uppväxten i Norberg. Författaren är sedan 1980-talet bosatt i Björsäter, Åtvidabergs kommun.