Tabita Björk

Med. Dr. Område Psykiatri, Region Örebro län,
Universitetssjukvårdens forskningscentrum Örebro

Tidigare publikationer av Tabita Björk:
Doktorsavhandling:
“Measuring Eating Disorder Outcome. Definitions, Dropout and Patients’ perspectives”,
Örebro Universitet, Örebro Studies in Medicine 17, Örebro 2008

Vetenskapliga artiklar om tillfrisknande:
Björk, T. & Ahlström, G. “The Patient’s Perception of Having Recovered from an Eating Disorder”. Health Care for Women International, 2008; 29(8):1-19

Björk, T., Wallin, K. and Pettersen, G. “Male experiences of life after recovery from an eating disorder”. Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention, 2012; 20:5, 460-468.

Hej Tabita, hur kom det sig att du började intressera dig för uppföljande samtal av ätstörningsbehandling?

Min avhandling hade som ingångsfråga: Vadå frisk från ätstörning, kan man bli det? Och hur mäter man det i så fall? För mig var det självklart att också ha med ett patientperspektiv parallellt med andra sätt att mäta frisk. Det berikade resultaten med andra dimensioner av tillfrisknandet som annars skulle ha saknats.

Kom du fram till något i din forskning som överraskade dig?

Tillfrisknandet visade sig starta i behandling men sen pågå lång tid efter avslutad behandling. När vi som forskare eller kliniker mäter behandlingsresultat efter ett år så har resan mot frisk bara börjat. Bland personal kan man därför tro att man inte kan blir helt frisk i sitt sätt att tänka, utan att man kan lära sig att förhålla sig till ätstörda impulser - eftersom det ofta är dit man har kommit efter ett år. Men genom att intervjua patienter flera år efter avslutad behandling fick jag ta del av en lång resa som inkluderade
en personlig resa av självacceptans för hela sin person ackompanjerat av ett kritiskt förhållningssätt till samhällets perfektionsideal på alla plan.
Överraskad kunde jag många gånger konstatera att de som tillfrisknat från ätstörning faktiskt var friskare än de som aldrig haft en ätstörning.