Gisela van der Ster

Gisela Van Der Ster

leg. dietist och Doktor i Medicinsk Vetenskap.

Har dietistmottagning i Uppsala och Stockholm för
personer med ätstörningar och är gästlektor
på Högskolan i Gävle.

Läs mer »

Tabita Björk

Med. Dr.

Område Psykiatri, Region Örebro län, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Örebro

Läs mer

Sara Moum

Sara Moum

fil kand, teol kand.

Läs mer »