Gisela van der Ster

Gisela Van Der Ster

leg. dietist och Doktor i Medicinsk Vetenskap.

Har dietistmottagning i Uppsala och Stockholm för
personer med ätstörningar och är gästlektor
på Högskolan i Gävle.

Läs mer »

ARJA MOUM

Fil mag och adjunkt i engelska och tyska.

Arja har under sitt yrkesliv verkat som språklärare och,
det sista dryga årtiondet innan pensioneringen, som rektor.

Läs mer

Tabita Björk

Med. Dr.

Område Psykiatri, Region Örebro län, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Örebro

Läs mer